Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Informacja dla pacjentów

Stobrawskie Centrum Medyczne nie wykonuje w ramach usług komercyjnych badań endoskopowych z zakresu gastroskopii i kolonoskopii.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chróścicach
ul. Korfantego 1A, 46-080 Chróścice