Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Przetargi

 


 

Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości

 


 

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.

 


 

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 


 

Data ogłoszenia Termin składania ofert Temat przetargu
15.01.2018

 

23.01.2018

 

godz. 09:00

 

 

DOSTAWA DROGOWEGO POJAZDU TRANSPORTU SANITARNEGO DLA POTRZEB STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

zał. nr 1  do SIWZ - Wzór formularza oferty |

zał. nr 2  do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |

zał. nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o baku podstaw do wykluczenia |

zał.nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej |

zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy |

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

1-formularz oferty - POPRAWIONY |

Zaświadczenie ZUS |

Zaświadczenie US |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 23.01.2018r.

 

1-formularz oferty - POPRAWIONY z dnia 23.01.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

  21.12.2017

29.12.2017

 

 godz. 11:00

 

 

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

zał. nr 1  do SIWZ - Wzór formularza oferty |

zał. nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

zał. nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o baku podstaw do wykluczenia |

zał.nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej |

zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 11.12.2017 

19.12.2017

 

 godz. 10:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do grupy kapitałowej |

Projekt umowy:

Projekt umowy - transport sanitarnym zespołem specjalistycznym |

Projekt umowy - transport sanitarny zespołem podstawowym |

Projekt umowy - transport sanitarny pacjentów

sprawnych ruchowo |

Projekt umowy - transport krwi i materiałów biologicznych |

Załączniki do projektu umowy:

zał. 1 do projektu umowy na transport zespołem S, P i krwi |

| zał. 2 do projektu umowy na transport pacjentów

niewymagających opieki medycznej |

zał. 3 do projektu umowy - przewozy zespołem S |

zał. 4 do projektu umowy - przewozy zespołem P |

zał. 5 do projektu umowy - przewozy pacjentów niewymagających opieki medycznej |

zał. 6 do projektu umowy - przewozy krwi |

zał. 7 do projektu umowy - kompleksowe zestawienie usług transportu sanitarnego |

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

SPROSTOWANIE

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 15.11.2017

 

23.11.2017

 

 godz. 10:00

 

 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM Sp. z o. o.

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

zał. nr 1  do SIWZ - Wzór formularza oferty |

zał. nr 2  do SIWZ - Formularz cenowy |

zał. nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o baku podstaw do wykluczenia |

zał.nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej |

zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 24.08.2017

31.08.2017

 

 godz. 09:00

 

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DO LOKALNEJ KOTŁOWNI SZPITALA W KUP

 

Ogłoszenie | SIWZ |

Zał. nr 1 - formularz ofertowy |

Zał. nr 2 - formularz cenowy  |

Zał. nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału |

Zał. nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Zał. nr 5-wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 30.06.2017  

10.07.2017

 

 godz. 10:00

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 31

 

Ogłoszenie | SIWZ |

Zał. nr 1 - formularz ofertowy |

Zał. nr 2 - formularz cenowy  |

Zał. nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału |

Zał. nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Zał. nr 5-wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej |

Zał. nr 6 - projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 14.04.2017

24.04.2017

 

 godz. 11:00

 

 

PRANIE WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ PRANIE POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Ogłoszenie |

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | SIWZ |

Zał. nr 1 - formularz ofertowy |

Zał. nr 2 - formularz cenowy  |

Zał. nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału |

Zał. nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Zał. nr 5-wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej |

Zał. nr 6 - projekt umowy |

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  20.03.2017

 

29.03.2017

 

 godz. 10:00

 

 

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 

 

Ogłoszenie | SIWZ |

 | Zał. nr 1 - formularz ofertowy |

 |Zał. nr 2 - formularz cenowy |

 | Zał. nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału |

 | Zał. nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

 | Zał. nr 5-wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej |

 | Zał. nr 6 - projekt umowy |

 

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 22.03.2017r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 24.03.2017r.

 

2- formularz cenowy, zestaw 5 i 5A - po ZMIANIE z dn. 24.03.2017r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 27.03.2017r.

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT z dn. 29.03.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 16.03.2017

24.03.2017

 

godz. 10:00

 

PRANIE WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ PRANIE POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ |

Zał. nr 1 - formularz ofertowy |

|Zał. nr 2 - formularz cenowy|

Zał. nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału |

Zał. nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Zał. nr 5-wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej |

Zał. nr 6 - projekt umowy |


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT z dn. 24.03.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 16.02.2017

23.02.2017

 

godz. 10:00

 


 

 

PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ W STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM Sp. z o. o.

 

Ogłoszenie | SIWZ |

Zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego |

|Zał. nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału|

Zał. nr 3 - wzór wykazu osób |

Zał. nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Zał. nr 5-wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej |

Zał. nr 6 - projekt umowy |

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 15.02.2017  

 

20.03.2017

  godz. 10:00

 

22.03.2017

godz. 10:00

 

27.03.2017

godz. 10:00

 

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH dla STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp. z o. o.


Ogłoszenie | SIWZ |

Zał. nr 1 - wzór formularza ofertowego |

Zał. nr 2 - formularz cenowy |

Zał. nr 3 - wzór JEDZ |

Zał. nr 4 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej |

Zał. nr 5 - projekt umowy |

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 08.03.2017r. 

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 15.03.2017r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17.03.2017r.

 

!! PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT !!

 

FORMULARZ CENOWY,

ZESTAW NR 3 - PO ZMIANIE z dnia 17.03.2017r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 20.03.2017r.

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT z dn. 27.03.2017r. 

 

OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

23.11.2016   

01.12.2016

 

godz. 10:00

 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW SCM Sp. z o. o.

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

zał. nr 1  Formularz Oferta - Cenowy |

zał. nr 2  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału |

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

zał. nr 4  Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej |

zał.nr 5  Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA


ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

2-wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału - poprawiony 

3-wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - poprawiony

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

12.09.2016  

27.09.2016

 

godz. 12:00

 

 

WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU SZPITALA W KUP (II)

 

 | Ogłoszenie | SIWZ | 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |

Formularz ofertowy |

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału |

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Wzór oświadczenia dot grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Ekspertyza ppoż |

 

Dokumentacja techniczna:

PROJEKT PB z 2013r. | STWiORB |

PROJEKT WYKONAWCZY | PRZEDMIARY |

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 19.08.2016

 

05.09.2016

 

godz. 12:00

 

07.09.2016

-

godz. 9:00

 

 

WYKONANIE PIERWSZEGO ETAPU PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU SZPITALA W KUP

 

 | Ogłoszenie | SIWZ | 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |

Formularz ofertowy |

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału |

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Wzór wykazu robót | Wzór wykazu osób |

Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej |

Projekt umowy | Ekspertyza ppoż |

 

Dokumentacja techniczna:

PROJEKT PB z 2013r. | STWiORB |

PROJEKT WYKONAWCZY | PRZEDMIARY |

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

ZAWIADOMIENIE

 

15.07.2016

25.07.2016

 

godz. 12:00

 

DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CO I CWU DLA SZPITALA W POKOJU NA BAZIE DZIERŻAWIONEJ KOTŁOWNI

 

 | Ogłoszenie | SIWZ | 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia |

Podstawowe dane określające przedmiot dzierżawy |

Wykaz urządzeń zainstalowanych w kotłowni |

OFERTA |

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej |

Projekt umowy dzierżawy |

Projekt umowy dostawy ciepła |

Załącznik nr 1 do umowy dostawy ciepła |

Załącznik nr 2 do umowy dostawy ciepła |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
13.06.2016

 

27.06.2016

 

godz. 12:00

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 32

 

Ogłoszenie | SIWZ | OFERTA |

|zał. Nr 1 Formularz cenowy |

zał. Nr 2 zał. Nr 3  | zał. Nr 4  |

Projekt umowy |

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT 

 

 

19.03.2016 

26.04.2016

 

godz. 11:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ |

zał.  Nr 1 do SIWZ - OFERTA |

|zał. Nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |

zał. Nr 2 do oferty - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

zał.   Nr 3 do oferty  - oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej |

zał.  Nr 2 do SIWZ - Procedura QP-OD1/2 „Diety stosowane w SCM sp. z o.o. z/s w Kup” |

zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór druku jadłospisu |

zał. Nr 4-12 - Jadłospisy |

zał. nr 13 do SIWZ - protokół z wykonania usługii |

zał. nr 14 do SIWZ - projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

02.03.2016

10.03.2016

 

godz. 13:00

 

USŁUGA UBEZPIECZENIA SCM Sp. z o. o.

Miejsce składania ofert:

Supra Brokers S. A. WROCŁAW, Al. Śląska 1, bud. S 1-2, piętro III

 

Ogłoszenie | SIWZ |

Zał. nr 1 | Zał. nr 7 | Zał. nr 8 |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zał. nr 1 do odp. - Wykaz lokalizacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

09.02.2016  

16.03.2016

 

godz. 11:00

 


DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ W ZESTAWACH OD 1 DO 13

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Zał. nr 1 do oferty | Zał. nr 2 do oferty |

Zał. nr 3 do oferty | Zał. nr 4 do oferty |

Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 24.02.2016r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 10.03.2016r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena i porównanie złożonych ofert

 

 08.12.2015  

17.12.2015

 

godz. 11:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do grupy kapitałowej |

Projekt umowy - transport sanitarnym zespołem specjalistycznym |

Projekt umowy - transport sanitarny zespołem podstawowym |

Projekt umowy - transport sanitarny pacjentów

sprawnych ruchowo |

Projekt umowy - transport krwi i materiałów biologicznych |

zał. 1 do projektu umowy na transport zespołem S, P i krwi |

zał. 2 do projektu umowy na transport pacjentów

niewymagających opieki medycznej |

zał. 3 do projektu umowy - przewozy zespołem S |

zał. 4 do projektu umowy - przewozy zespołem P |

zał. 5 do projektu umowy - przewozy pacjentów niewymagających opieki medycznej |

zał. 6 do projektu umowy - przewozy krwi |

zał. 7 do projektu umowy - kompleksowe zestawienie usług transportu sanitarnego |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

13.11.2015 

23.11.2015

 

godz. 11:00

 

 

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Sp z o. o. z siedzibą w KUP

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

Formularz ofertowo-cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

   26.10.2015  

03.12.2015

 

godz. 11:00

 

DOSTAWA LEKÓW: INFLIXIMAB I FOSFOMYCIN DO APTEKI SZPITALNEJ

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz ofertowo-cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

 | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

  10.08.2015

 

18.08.2015

 

godz. 13:00

 

 

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DO LOKALNEJ KOTŁOWNI SZPITALA W KUP

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz ofertowo-cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 18.08.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
 17.07.2015

28.07.2015

godz. 10:00

 

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 32

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz ofertowo-cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

 | Projekt umowy |

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 22.05.2015

08.06.2015

godz. 10:00

 

 

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO SZPITALA W KUP CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

zał. nr 1 do SIWZ - Oferta |

zał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału |

zał. nr 2 do oferty - Wykaz wykonanych robót |

zał. nr 3 do oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

zał. nr 4 do oferty - Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Dokumentacja techniczna:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA |

INSTALACJE SANITARNE |

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

STWIOR | PRZEDMIAR |

 

 ZAWIADOMIENIE

 

PBW inst. sanit. szpital Kup 2 piętro opis  ZMIANY |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  z dn. 29.05.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

06.05.2015

20.05.2015

 godz. 11:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

Załączniki do SIWZ | Załączniki do oferty |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

29.04.2015

18.05.2015

godz. 12:00

 

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO SZPITALA W KUP CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

Ogłoszenie | SIWZ | 

zał. nr 1 do SIWZ - Oferta |

zał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału |

zał. nr 2 do oferty - Wykaz wykonanych robót |

zał. nr 3 do oferty - Oświadczenie o braku podstaw

do wykluczenia |

zał. nr 4 do oferty - Oświadczenie o przynależności lub nie

do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Dokumentacja techniczna:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA |

INSTALACJE SANITARNE |

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

STWIOR | PRZEDMIAR |

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

25.04.2015

 

01.06.2015

godz. 11:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO WRAZ Z USŁUGAMI POMOCNICZYMI

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

 | Projekt umowy |

załącznik nr 1 do OFERTY-oświadczenie o spełnianiu warunków |

 | załącznik nr 2 do OFERTY-wykaz wykonanych usług |

załącznik nr 3 do OFERTY-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

 | załącznik nr 4 do OFERTY-oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej |

 | załącznik nr 1 do SIWZ- szczegółowy zakres obowiązków Kup |

załącznik nr 2 do SIWZ-szczegółowy zakres obowiązków Pokój |

 | załącznik nr 3 do SIWZ - preparaty dezynfekcyjne |

załącznik nr 4 do SIWZ - karta potwierdzania przeprowadzonej dezynfekcji |

 | załącznik nr 5 do SIWZ - rejestr przeprowadzonych procesów dezynfekcji |

załącznik nr 6 do SIWZ - grafik sprzątania gruntownego dla poszczególnych komórek |

Procedury zakładowe |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

ZAWIADOMIENIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

28.03.2015 

09.04.2015

godz. 09:00

 

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA STOBRAWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ | 

zał. nr 1 do SIWZ - Oferta |

zał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału |

zał. nr 2 do oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

zał. nr 3 do oferty -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

zał. nr 2 do SIWZ - procedura zakładowa QP-OD1-2 |

zał. nr 3 do SIWZ - wzór druku jadłospisu |

zał. nr 4, 5, 6, 7 do SIWZ - diety |

zał. nr 8 do SIWZ - projekty umowy |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

ODPOWIEDZI NA PYTANIA III

ODPOWIEDZI NA PYTANIA IV

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

  19.02.2015

 

26.02.2015

  godz. 11:00

 

 

PROWADZENIE PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

 | Projekt umowy |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 17.02.2015

24.03.2015

godz. 11:00

 

DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ W ZESTAWACH OD 1 DO 11

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz ofertowo-cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

 | Projekt umowy |

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

10.12.2014 

 

18.12.2014

godz. 11:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy - transport krwi i materiałów biologicznych |

Projekt umowy - transport sanitarny pacjentów sprawnych ruchowo |

Projekt umowy - transport sanitarny zespołem podstawowym |

Projekt umowy - transport sanitarnym zespołem specjalistycznym |

zał. 1 do projektu umowy na transport zespołem S, P i krwi |

zał. 2 do projektu umowy na transport pacjentów niewymagających opieki medycznej |

zał. 3 do projektu umowy - przewozy zespołem S |

zał. 4 do projektu umowy - przewozy zespołem P |

zał. 5 do projektu umowy - przewozy pacjentów niewymagających opieki medycznej |

zał. 6 do projektu umowy - przewozy krwi |

zał. 7 do projektu umowy - kompleksowe zestawienie usług transportu sanitarnego |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

21.11.2014

01.12.2014

godz. 10:00

 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

 

Ogłoszenie | SIWZ |

Formularz ofertowo-cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 28.11.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 30.06.2014

10.07.2014

 

godz. 11:00

 

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 
I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W ZESTAWACH OD 1 DO 5

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

   30.05.2014

 

09.06.2014

 

godz. 11:00

 

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 15

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - 11.06.2014r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - sprostowanie z dnia 09.06.2014 r.

 

 OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  30.04.2014

12.05.2014

godz. 11:00

 

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ZESTAWACH OD 1 DO 37

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz wykonanych usług |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Odpowiedzi na pytania |

|  Odpowiedzi na pytania - pełny skan - 14 stron |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 18.04.2014

 

25.04.2014

godz. 10:00

 

 

WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU DO OBSŁUGI PRACOWNI RTG: RIS, PACS i TELERADIOLOGIA

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz wykonanych usług |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Warunki gwarancji | Oferta Fuji-Film |

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

14.04.2014 

22.04.2014

 godz. 10:00

 

DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ W POZYCJACH OD 1 DO 4

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Odpowiedzi na pytania |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  04.04.2014

 

12.05.2014

 godz. 10:00

 

 

DOSTAWA LEKÓW W POZYCJACH OD 1 DO 6

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

 | Odpowiedzi na pytania |

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2014 r. |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

 01.04.2014

09.04.2014

godz. 10:00

 

DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ - POWTÓRZENIE: ZESTAW NR 1–LEKI PODSTAWOWE ORAZ ZESTAW NR 2

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

 | Odpowiedzi na pytania |

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.04.2014 r. |

 

Odpowiedzi na pytania - przesunięcie terminu składania ofert |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  20.03.2014

 

27.03.2014

 godz. 11:00

 

 

PRANIE WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ, PRANIE POZOSTAŁYCH ASORTYMENTÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU RFID LUB RÓWNOWAŻNEGO

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

 | Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz wykonanych usług |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Odpowiedzi na pytania | 

| ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 26.03.2014r.|

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 28.02.2014

07.03.2014

godz. 11:00

 

DOSTOSOWANIE I ROZBUDOWA POSIADANYCH MODUŁÓW DO WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIOWO-SZKOLENIOWĄ ORAZ UTWORZENIE MODUŁÓW INFORMACYJNYCH, PLATFORM E-USŁUG I BAZ DANYCH

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz wykonanych usług |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Odpowiedzi na pytania | 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

25.02.2014

05.03.2014

 godz. 13:00

SUPRA 

BROKERS

Sp. z o.o.

WROCŁAW

 

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH Z SIEDZIBĄ W KUP

 

Ogłoszenie | SIWZ | Informacje do oceny ryzyka |

Szczegółowe warunki zamówienia |

| Rejestr majątku |

Odpowiedzi na pytania zmiany do SIWZ |

zał nr 1 do odp. gr. IV |

zał nr 2 do odp. gr. VIII |

zał nr 3 do odp. - sprzęt poniżej gruntu |

zał nr 4 do odp. |

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA |

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

  21.02.2014

 

10.03.2014

godz. 12:00

 

 

DOSTOSOWANIE  ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA POTRZEB ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC DLA DZIECI W BUDYNKU SZPITALA W KUP

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz dostaw |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Przedmiary | STWiOR |

Projekt budowlany | 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 21.02.2014

10.03.2014

godz. 11:00

 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZESPÓŁ IZBY PRZYJĘĆ

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz dostaw |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Przedmiary | Rysunki techniczne | STWiOR |

Projekt budowlany |

 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

17.02.2014 

25.02.2014

godz. 11:00

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SIECIOWEGO NIEZBĘDNEGO DO WDROŻENIA NOWYCH MODUŁÓW INFORMATYCZNYCH

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

 | Zestawienie parametrów technicznych |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz dostaw |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

Modyfikacja zapisów SIWZ |

Zestawienie parametrów technicznych

- PO MODYFIKACJI |

Odpowiedzi na pytania |

Wykaz dostaw - PO MODYFIKACJI |

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2014r. |

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

04.02.2014  

 

14.02.2014

 godz. 11:00

 

 

PROWADZENIE PRACOWNI RADIODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ 

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

25.01.2014 

03.03.2014

 godz. 10:00

 

 

DOSTAWA LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ W ZESTAWACH OD 1 DO 8

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Formularz cenowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

Projekt umowy |

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

02.01.2014

 

10.01.2014

 godz. 13:00

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG 
CATERINGOWYCH DLA SZPITALA W POKOJU

 

Ogłoszenie | SIWZ | Oferta |

Procedura QP-0D1-2  diety stosowane w Szpitalu w Pokoju |

Wzór druku jadłospisu |

Projekt umowy |

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wykaz wykonanych usług |

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 13.01.2014 r.

Wzór druku jadłospisu-z uwzględnieniem zmian

Odpowiedzi na pytania z dn. 14.01.2014r. - przesunięcie terminu składania ofert 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

ETUI CASE ARMOR

5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chróścicach
ul. Korfantego 1A, 46-080 Chróścice