Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Składanie skarg i wniosków

SKARGI  I  WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Prezesa Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Kup
  • Dyrektora ds. Lecznictwa (w sprawach leczniczych)złożone w sekretariacie lub wysłane pocztą na adres: ul. Karola Miarki 14, 46 -082 Kup
  • Pełnomocnika Zarządu ds. Praw Pacjenta:

Adriany Mazurkiewicz-Fornalik

godz. przyjmowania: 10.00 – 13.00

w poniedziałki, wtorki, czwartki

ul. Szpitalna 8, tel.77/42 74 852, 518 985 939, e-mail: a.mazurkiewicz@szpital-kup.eu

W przypadku uznania przez Państwa, iż przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Prezesa Zarządu lub Dyrektora ds. Lecznictwa jest niewystarczające, mają Państwo prawo odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

  • Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu - ul. Ozimska 72 A, 45-315 Opole, czynny w dniach pn.- pt. w godz. 8:00 – 16:00, email: sekretariat@nfz-opole.pl
  • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, infolinia (pn.-pt. 8.00 do 18.00) 800 190 590 (połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych),email: kancelaria@rpp.gov.pl
  • Ministerstwo Zdrowia - ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa tel. 222 500 146                                                        (w dni robocze w godz. 8.15 : 16.15)
  • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej - Opolska Izba Lekarska, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel.77 453 75 72, e-mail: rzecznik@hipokrates.org
  • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 441 51 98, e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl
  • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Opole – SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II, ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, godz. pracy urzędu: 8:00 – 16:00, infolinia: 606 950 000 (czynna w dni robocze: 10:00 – 14:00)

W celu kształtowania postaw etycznych wśród pracowników oraz rozwiązywania problemów natury etycznej związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki

w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup został powołany Zespół ds. Etyki

Przewodniczącym Zespołu jest psycholog Dariusz Zawora

tel. 77/42 74 722; 793 449 739

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój