Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

 • 30.08.2018
  Psychoaktywni nasze zdrowie psychiczne

  Dowiedz się więcej >
 • 25.07.2018
  DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

  DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

  ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  Informujemy, że z dniem 31 maja 2018r. zakończyliśmy realizację  pilotażowego projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  W projekcie uczestniczyło 95 osób, w tym: 60 kobiet i 35 mężczyzn.
  Opieką objęci zostali pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. mieszkający na   terenie powiatu opolskiego i namysłowskiego. 

  W warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, mogli oni korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych
  i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Pacjenci byli przywożeni i odwożeni zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz otrzymywali posiłki ( II śniadanie
   i obiad) w trakcie dziennego pobytu.

  W czasie realizacji projektu dla 40 członków rodzin pacjentów ( 8 mężczyzn i 32 kobiet)  zostały przeprowadzone działania edukacyjne prowadzone przez psychologa, pielęgniarkę oraz dietetyka mające na celu wsparcie członków rodzin, opiekunów, którzy znaleźli się w nowej sytuacji – opieka nad osobą niesamodzielną. Tematyka szkoleń była dostosowywana do zgłaszanych przez opiekunów
  i rodziny pacjentów potrzeb, tak, aby oferta edukacyjna była zgodna z ich praktycznymi oczekiwaniami.

  MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DZIENNEGO DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W KUP
  PO ZAKOŃCZENIU PILOTAŻOWEGO PROJEKTU

  Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości - tj. od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021r. – Stobrawskie Centrum Medyczne zapewnia  gotowość  do  dalszego  świadczenia  usług 
  w  takim  samym  zakresie  jak  dotychczas, jednakże  w  związku  z  brakiem  kontynuacji finansowania  ze  środków  publicznych  świadczone usługi są odpłatne.

  Dzień pobytu terapeutycznego w Dziennym Domu Opieki Medycznej wynosi 115 zł.

  Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób.

  Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki (II śniadanie i obiad) w trakcie dziennego pobytu.

  O przyjęcie do DDOM mogą ubiegać się osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

  Skierowanie do DDOM  możne wystawić lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub lekarz oddziału szpitalnego  wydane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala.

  Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej.
  Szczegółowe informacje: tel. 77/40-32-850, e-mail: sekretariat@szpital-kup.eu

  Dowiedz się więcej >
 • 21.06.2018
  JUBILEUSZ 90-LECIA SZPITALA PULMONOLOGICZNO- REUMATOLOGICZNEGO W KUP

  15 czerwca 2018 r. w Restauracji „Pod Lasem” w Dobrzeniu Wielkim odbyła się uroczystość związana Jubileuszem 90 - lecia Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup.

  Obchody Jubileuszu objęte zostały honorowym patronatem: Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Powiatu Opolskiego oraz Gminy Dobrzeń Wielki. Jubileusz 90-lecia powstania szpitala to niepowtarzalna okazja, aby we wspólnym gronie pracowników obecnych i emerytowanych oraz zaproszonych gości świętować ten piękny jubileusz.
  W czasie uroczystości została przedstawiona historia szpitala połączona z prezentacją unikatowych zdjęć z przeszłości i zdjęć z inwestycji poczynionych przez ostatnie 10 lat.

  Kolejna część uroczystości została poświęcona czasom obecnym, a głównie bohaterom dnia codziennego szpitala, jego pracownikom.

  Podczas uroczystości pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne otrzymali pracownicy, którzy przepracowali w szpitalu ponad 30 lat, aktywnie uczestnicząc w kreowaniu pozytywnych przemian szpitala. W tym zacnym gronie znalazły się 32 osoby.  Wielkie słowa uznania zostały skierowane do poprzedniego prezesa SCM Pana Mirosław Wójciaka za kadencji, którego w szpitalu zostało przeprowadzonych szereg projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i organizacyjnych pozytywnie zmieniających oblicze szpitala przez ostatnie 10 lat. Następnie obecny Prezes Pan Marek Drobik poinformował o najbliższych zamierzeniach i planach Spółki.

  Później głos zabrali zaproszeni goście gratulując pięknego jubileuszu, a byli to: Wicewojewoda Wioletta Porowska, Sekretarz Województwa Opolskiego – Adam Maciąg, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UM  - Izabela Damboń-Kandziora, Przewodniczący Rady Nadzorczej SCM  - Janusz Wójcik, Wójtowie Gmin: Pokój, Dobrzeń Wielki,  Łubniany, Popielów, przedstawiciel Opolskiego Oddziału NFZ, przedstawiciel biura poselskiego Posła Ryszarda Wilczyńskiego oraz prezesi i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali.

  Koniec uroczystości uświetnił występ pary tanecznej prezentującej tańce standardowe
  i latynoamerykańskie.

  Przed uroczystością 90-lecia Szpitala w Kup, odbyła się IV konferencja naukowa poświęcona zakażeniom szpitalnym.

  Dowiedz się więcej >

Aktualności

 • 25.09.2018
  ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
   
  Dowiedz się więcej >
 • 25.09.2018
  ENDOSKOPIA
   
  Dowiedz się więcej >
 • 07.06.2018
  VI Opolski Festiwal Fizjoterapii (8-9.06.2018)
  Więcej informacji http://off.po.opole.pl/
  Dowiedz się więcej >
 • 23.05.2018
  NOWY SPRZĘT NA ODDZIALE DZIECIĘCYM
  Dowiedz się więcej >
 • 21.05.2018
  NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA PRZENIESIONA Z KUP DO OZIMKA
  Dotychczas udzielana przez EMS Instytut Medyczny S.A. Szpital św. Rocha w Ozimku  pomoc medyczna w nocy, weekendy i
  Dowiedz się więcej >
 • 02.02.2018
  Ogólnopolski Ranking Szpitali Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital 2017"
  STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o.  z/s w Kup po raz 7 w pierwszej  10  w kategorii szpitali
  Dowiedz się więcej >
 • 02.02.2018
  Administracja
  Zarząd mgr inż. Marek Drobik - Prezes tel. 77/42 74 783;
  Dowiedz się więcej >

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chróścicach
ul. Korfantego 1A, 46-080 Chróścice