Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Administracja

Zarząd

mgr inż. Marek Drobik - Prezes

tel. 77/42 74 783;

marek.drobik@szpital-kup.eu

 

Dyrektor ds. Lecznictwa

lek. med. Jarosław Pawłowicz p.o – Dyrektora ds. Lecznictwa

tel. 77/40 32 843;

jaroslawpawlowicz@szpital-kup.eu

 

Dyrektor ds. Organizacji Świadczeń Medycznych

mgr Andrzej Wojnarowski - Dyrektor ds. Organizacji Świadczeń Medycznych

tel. 77/55 03 807;

 

Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju

 

 

Dział Finansowo-Księgowy

mgr Sonia Cebulla – Główna księgowa / Prokurent Samoistny

tel. 77/40 32 854; kom. 508 157 973

soniacebulla@szpital-kup.eu

 

mgr Katarzyna Grzegorek – Z-ca głównego księgowego

tel. 77/40 32 855; kom. 501 338 927

katarzynagrzegorek@szpital-kup.eu

 

Katarzyna Hyla – Księgowa

tel. 77/40 32 855

katarzyna.hyla@szpital-kup.eu

 

Karolina Kampa – Referent ds. administracyjnych

tel. 77/40 32 855

k.kampa@szpital-kup.eu

 

 

Dział Personalo-Płacowy

Sylwia Skutecka – Kierownik

tel. 77/40 32 851, kom. 691 100 936

kadry@szpital-kup.eu

 

mgr Alina Mikulla - St. inspektor ds. kadr

tel. 77/40 32 859

 

Joanna Duda – Inspektor ds. kadr i płac

tel. 77/40 32 856

 

Leokadia Wróbel – Starszy inspektor ds. płac

 tel. 77/40 32 856

 

Dział Organizacyjno-Prawny

mgr inż. Ewa Witkowska – Kierownik

tel. 77/42 74 727, kom. 509 740 728

dop@szpital-kup.eu

 

Anna Sowada - Referent ds. administracyjnych

tel. 77/42 74 783,

sekretariat@szpital-kup.eu

 

Dział Techniczny

mgr inż. Szymon Bajgier – Kierownik Działu Technicznego

tel. 77/40 32 863, kom. 691 100 939

szymonbajgier@szpital-kup.eu

 

Dział Informatyki

mgr inż. Michał Dańkowski – Kierownik

tel. 77/40 32 858, kom. 501 103 910

informatyk@szpital-kup.eu

 

Oliwer Grzona - Referent ds. informatycznych

tel. 77/40 32 858, kom. 539 777 897

oliwergrzona@szpital-kup.eu

 

Damian Filla - Specjalista ds. rozliczeń i kontraktowania z NFZ

tel. 77/40 32 857, kom. 518 985 840

damianfilla@szpital-kup.eu

 

Przełożona Pielęgniarek 

mgr Bożena Fałkowicz

tel. 77/40 32 864

przelozona@szpital-kup.eu

 

Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki

mgr inż. Alina Filla – Kierownik Działu

tel. 77/40 32 861, kom. 691 100 934

statystyka@szpital-kup.eu

 

Ilona Sikora – St. statystyk medyczny

tel. 77/40 32 862

 

Katarzyna Bielas - St. statystyk medyczny

tel. 77/40 32 862

 

Ewa Siejka - Statystyk medyczny

tel. 77/40 32 862

 

Ilona Młynek – St. statystyk medyczny

tel. 77/40 32 862

 

mgr Sylwia Pawłowska-Rozwadowska – Statystyk medyczny

tel. 77/40 32 861

 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Ewa Jonienc – Kierownik

tel. 77/40 32 860, kom. 501 103 989, fax. 77/42 74 784

zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu

 

mgr Beata Duda - Inspektor ds. administracji

tel. 77/40 32 860, kom. 508 158 045

zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu

 

  

Dział Higieny i Epidemiologii

dr Beata Denisiewicz - Kierownik Działu / Pielęgniarka Epidemiologiczna   

tel. 77/40 32 865, kom. 501 103 991

epidemiolog@szpital-kup.eu

 

Małgorzata Bednarz – St. dietetyczka

tel. 77/40 32 866

 

 

Sekcja Dokumentacji Medycznej i Archiwum Medyczne


Gizela Goldner – St. sekretarka medyczna

tel. 77/42 74 708

 

Maria Koschny – St. sekretarka medyczna

tel. 77/42 74 708

 

Regina Halama- St. sekretarka medyczna

tel. 77/42 74 780

 

Sandra Abramek – Sekretarka medyczna

tel. 77/42 74 708

 

Ewelina Wesołowska – Sekretarka medyczna

tel. 77/40 65 457

 

Agata Cieślak – Sekretarka medyczna

tel. 77/40 65 458

 

Ilona Wieczorek - Archiwistka

tel. 77/42 74 711

archiwum@szpital-kup.eu

 

 

Apteka

mgr farm. Andrzej Prygiel – Kierownik Apteki

tel. 77/40 32 834, fax. 77/42 74 785

andrzejprygiel@szpital-kup.eu

 

mgr farm. Anna Dąbrowska – Farmaceuta

tel. 77/42 70 775, fax. 77/42 74 785

anna.dabrowska@szpital-kup.eu

 

Agnieszka Sieczka – Technik farmaceutyczny

tel. 77/40 32 869, fax. 77/42 74 785

apteka@szpital-kup.eu

 

Renata Wieczorek – Księgowy w aptece szpitalnej

tel. 77/40 32 869, fax. 77/42 74 785

apteka@szpital-kup.eu

 

Beata Bal-Cofór –Technik medyczny

tel. 77/40 32 869, fax. 77/42 74 785

apteka@szpital-kup.eu

 

 

Samodzielne Stanowiska

mgr inż. Ewa Witkowska - Specjalista ds. obronnych

tel. 77/42 74 727

dop@szpital-kup.eu

 

Anna Denys – Specjalista ds. BHP

tel. 77/42 74 859

 

Radosław Matysik -Specjalista ds. P-POŻ

tel. 77/40 32 863

 

Adriana Mazurkiewicz-Fornalik – Inspektor Ochrony Danych

tel. 77/40 32 852,

iod@szpital-kup.eu

 

mgr inż. Ewa Witkowska  – Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 77/42 74 727

dop@szpital-kup.eu

 

dr Beata Denisiewicz – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

tel. 77/40 32 865

epidemiolog@szpital-kup.eu

 

Bożena Ulińska – Pełnomocnik Zarządu ds. Akredytacji

tel. 77/40 32 847

ulinska@szpital-kup.eu

 

Pełnomocnik Zarządu ds. dostępności

tel. 77/42 74 713

 

 

Adriana Mazurkiewicz-Fornalik - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

tel. 77/40 32 852

a.mazurkiewicz@szpital-kup.eu

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój