Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Informacja dla osób niesłyszących

ZASADY KORZYSTANIA Z  POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 

W Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o. o. z siedzibą w Kup pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem.

ZASADY ORGANIZACYJNE


Tryb planowy

 1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego można wnieść do SCM w Kup  pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku:

WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia można przekazać:
  a) pocztą elektroniczną: sekretariat@szpital-kup.eu
  b) osobiście w sekretariacie zarządu   (budynek administracji, ul Szpitalna 10 w Kup)
  c) faksem na numer: 77/40 32 853
 2. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 4. Pracownik SCM kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Tryb nagły

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski/rejestr-tlumaczy-PJM-SJM-SKOGN

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój