Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Oferty pracy dla lekarzy


 

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Kup zatrudni

 Lekarza specjalistę chorób płuc lub ze specjalizacją II stopnia z chorób płuc 

do pracy w charakterze lekarza Oddziału Chorób Płuc.

Oddział bardzo dobrze wyposażony, Pracownia Bronchoskopii oraz Zakład Diagnostyki Endoskopowej na miejscu, całodobowe laboratorium, Pracownia TK i RTG.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia – umowa o pracę lub umowa kontraktowa.

Bardzo dobre warunki finansowe – do negocjacji.

Kontakt telefoniczny: 77 403-28-51 lub mailowy: kadry@szpital-kup.eu

 


 

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Kup zatrudni 

 Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub ze specjalizacją II stopnia z chorób wewnętrznych

do pracy w charakterze Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Oddział bardzo dobrze wyposażony, Zakład Diagnostyki Endoskopowej na miejscu, całodobowe laboratorium i Pracownia RTG.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia – umowa o pracę lub umowa kontraktowa.

Bardzo dobre warunki finansowe – do negocjacji.

Kontakt telefoniczny: 77 403-28-51 lub mailowy: kadry@szpital-kup.eu

 


STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Kup zatrudni 

lekarza ze specjalizacją z chorób wewnętrznych 
do pracy w charakterze lekarza Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Oddział bardzo dobrze wyposażony, Zakład Diagnostyki Endoskopowej na miejscu, całodobowe laboratorium i Pracownia RTG.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia – umowa o pracę lub umowa kontraktowa.

Bardzo dobre warunki finansowe – do negocjacji.

 

Kontakt telefoniczny: 77 403-28-51 lub mailowy: kadry@szpital-kup.eu

 


 

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

zatrudni lekarza ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej
do pracy na Oddziale Rehabilitacyjnym Szpitala w Pokoju.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Kontakt telefoniczny: 77 403-28-51 lub mailowy: kadry@szpital-kup.eu

 


 

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

zatrudni lekarzy do dyżurów w pionie internistycznym.

Wysokie stawki za godzinę dyżuru - do negocjacji. Brak SOR-u – zwykła Izba Przyjęć.

Forma zatrudnienia - preferowana umowa kontraktowa.

Kontakt telefoniczny: 77 403-28-51 lub mailowy: kadry@szpital-kup.eu

 


 

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

zatrudni lekarza kardiologa lub w trakcie specjalizacji z kardiologii

do wykonywania badań UKG dla pacjentów SCM

Konieczne wykonywanie badań min. 1x w tygodniu, w dowolnych godzinach.

Forma zatrudnienia - preferowana umowa kontraktowa.

Kontakt telefoniczny: 77 403-28-51 lub mailowy: kadry@szpital-kup.eu

 


 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój