Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

KAPLICA SZPITALA W POKOJU ODDANA DO UŻYTKU

W dniu 10 grudnia 2019r. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku długo oczekiwanej przez pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju kaplicy szpitalnej.  Kaplica p.w. matki Luizy Merkert – założycielki Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, powstała dzięki hojnemu wsparciu Kurii Opolskiej i przy ogromnym zaangażowaniu pacjentów i personelu szpitala. Dzięki otrzymanym środkom w wysokości 46 310 zł. udało się dokonać adaptacji pomieszczeń na kaplicę szpitalną oraz zakupić niezbędne wyposażenie w postaci ołtarza, ławek, krzesełek.

W czasie uroczystości szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do Księdza Proboszcza Krzysztofa Rusinek z Pokoju za piękno pełnionej przez niego posługi kapłańskiej wobec pacjentów szpitala.

Dzięki staraniom i ogromnemu dofinansowaniu, Szpital zyskał niezwykle ważne miejsce duchowego uzdrowienia, w którym można pomodlić się o swoje zdrowie i swoich najbliższych.

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój