Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNEGO i GERIATRYCZNEGO

Ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiologiczną i konieczność zabezpieczenia standardów bezpieczeństwa, na Oddziale Geriatrycznym i Reumatologicznym z dniem 22 października zmniejsza się liczbę dostępnych łóżek i nadaje priorytet przyjęcia o charakterze pilnym. Powyższe działania podyktowane są troską o Państwa bezpieczeństwo. 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój