Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 2023

W czwartkowy wieczór w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu, odbyło się wręczenie Laurów Umiejętności i Kompetencji za rok 2023. Laureatem tego prestiżowego wyróżnienia została Sonia Cebulla prokurent i główna księgowa, która otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Kobieta przedsiębiorcza oraz Marek Drobik prezes zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup, który otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer, lider społeczno-gospodarczy.

Sonia Cebulla jest prokurentem i główną księgową Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup. Jest liderem, który inspiruje i motywuje zespół do wyznaczania celów i podejmowania trudnych decyzji. Dzięki jej zaangażowaniu w pracę szpital osiągnął dobre wyniki finansowe, co przekłada się na stabilny rozwój i możliwości wdrażania innowacyjnych metod leczenia. Jej determinacja i skuteczność były zapewne ważnym czynnikiem w budowaniu pozytywnych relacji między mieszkańcami oraz w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. Te cechy przekładają się na pracę w Centrum. Dzięki osobą takim jak Sonia Cebulla, społeczności lokalne, zawodowe mogą rozwijać się i prosperować pomimo napotykanych trudności. Krótko mówiąc, Sonia Cebulla to kobieta aktywna, skuteczna i świetnie zorganizowana, to doskonały człowiek na trudne czasy.

Marek Drobik od 2018 roku pełni funkcję prezesa zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup oraz Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Doskonały menedżer, skupiony na nieustannym rozwoju podległych placówek oraz podnoszeniu kwalifikacji swoich współpracowników. Praca prezesa Marka Drobika i jej efekty są doskonałym przykładem nowoczesnego zarządzania, które wymaga doświadczenia, wiedzy oraz aktywności społecznej, a także jasnego przekazu i dążenia do osiągania założonych celów. Działalność Marka Drobika w obszarze opieki zdrowotnej stanowi inspiracje dla innych liderów w branży medycznej i potwierdza, że skuteczne zarządzanie placówkami medycznymi może przynieść wymierne korzyści dla pacjentów oraz całej społeczności.

Gratulujemy wszystkim Laureatom.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój