Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

OPOLSKIE PRZECIW „COVID-19”

 

 

 

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Kup 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -  Opolskie przeciw „COVID – 19”

 

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0028/20

 
Poddziałane:  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych.

Całkowita wartość projektu: 2 757 278,18 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 605 627,88 zł.

Wkład własny: 151 650,30 zł.

 

Projekt zrealizowany.

 

Dzięki wsparciu zakupiono:

Nazwa podmiotu Przedmiot zamówienia
GREENPOL dostawa urządzeń NOCOSPRAY
BIAMEDITEK dostawa kardiomonitorów
RADIOMETR dostawa analizatora parametrów krytycznych
UNITECHNIKA dostawa myjni - dezynfektorów - 9 szt.
MEDBRYT dostawa inhalatorów
ICE4B dostawa maseczek chirurgicznych
KROMED Jolanta Bożykowska dostawa kombinezonów ochronnych
PROMED dostawa pomp SAPHIRE
STRYKER dostawa urządzenia LUKAS
RONOMED lampy bakteriobójcze
WALMED dostawa defibrylatorów
ICE4B dostawa maseczek chirurgicznych
RESPHARM dostawa wózków zabiegowych WZ-01, WZ-03
PARAMEDICA dostawa respiratora
COLPI Wojciech Przybyła przygotowanie dokumentacji projektowej
ADO-MED dostawa USG
HENRY KRUSE dostawa dozowników i chusteczek INCIDIN
HENRY KRUSE dostawa mopów jednorazowych, uchytów i kijów do mopa
PARAMEDICA dostawa respiratora transportowego
TIMAGO dostawa łóżek szpitalnych
ENTEES przebudowa sal jednoosobowych na izolatki
UNITECHNIKA dostawa wózków anestezjologicznych - 2 szt.
MEDICOM Sp. z o. o. dostawa wideolaryngoskopów
PHU TEKIELI dostawa maseczek FFP-2 - 5.000 szt.
PPHU SOLLO PLUS dostawa obuwia chirurgicznego
ARTIM dostawa maseczek FFP-2 - 17.650 szt.
SIT SIT Sp. z o. o. dostawa kombinezonów ochronnych 1200 szt.
NEDMED dostawa fartuchów jednorazowych
HENRY KRUSE dostawa preparatów do dezynfekcji rąk i powierzchni
BESPERTO dostawa rękawiczek diagnostycznych, nitrylowych
HERMES dostawa maseczek chirurgicznych
PPHU LEO Leszek Chochel dostawa mundurków medycznych
ANMAR dostawa rękawic diagnostycznych
MIREX dostawa i montaż kontenerów chłodniczych
TRADE SOLUTION Paweł Ścibak dostawa środków ochrony indywidualnej
MERCATOR MEDICAL dostawa rękawiczek diagnostycznych
ZDRÓWKO Dorota Pusty dostawa środków ochrony indywidualnej
ANMAR dostawa środków ochrony indywidualnej

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój