Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

CENTRUM SKONSOLIDOWANYCH USŁUG REHABILITACYJNYCH

 „Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19”

projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020

Projekt realizowany przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o. o. w partnerstwie ze Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o.o. z siedzibą w Kup.

Nr projektu: RPOP.12.03.00-16-0001/22

Okres realizacji projektu: od 09.02.2022r. do 31.08.2023r.

Główne zadania projektu to: Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jako wiodącej jednostki w zakresie Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych; zakup sprzętu do Centrum Diagnostycznego w Stobrawskim Centrum Medycznym oraz doposażenie 20 Partnerów Projektu świadczących na terenie województwa opolskiego usługi rehabilitacji leczniczej w sprzęt, szczególnie w aspekcie rehabilitacji poCovidowej.

Cel projektu: poprawa jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych, w tym ukierunkowanych na minimalizację następstw po przebytej chorobie Covid-19.

W ramach projektu stworzone zostało w SCM w Kup Centrum Diagnostyczne na bazie poradni AOS w zakresach: pulmonologicznym, kardiologicznym, reumatologicznym, rehabilitacyjnym.

Dzięki projektowi zakupiono dla poradni SCM: system holterowski z trzema rejestratorami EKG i jednym rejestratorem ciśnieniowym, aparat USG z głowicą do badania serca, ergospirometr z 12 odprowadzeniowym modułem EKG, bieżnią i wózkiem medycznym, aparat USG z głowicą do badania stawów, aparat USG z głowicą do badania płuc, kozetki.

Dofinansowanie ze środków europejskich dla SCM: 896 490 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój