Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Oddział Chorób Płuc dla Dzieci

I PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:  

 lek. med. Jarosław Pawłowicz

 pediatra, specjalista chorób płuc

Z-ca Kierownika Oddziału:  

 lek. med. Jolanta Witek

 pediatra, specjalista chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa:  

 mgr Ala Matysiak

Liczba łóżek:  

 16

Kontakt na Oddział:  

 Dyżurka Pielęgniarska      77 40 32 844

 Dyżurka Lekarska             77 42 74 725

 Lekarz Kierujący               77 40 32 843

 Oddziałem

 

 Informacje ogólne:

   Oddział zajmuje się leczeniem zapalenia dróg oddechowych oraz diagnostyką schorzeń układu oddechowego w atopii, przebiegu zaburzeń odporności, stanów poinfekcyjnych, mukowiscydozy, refluksu żołądkowo-przełykowego i innych.

   Jako jedyny oddział w województwie opolskim wykonuje u dzieci bronchoskopię i pH-metrię śródprzełykową.

Leczeniem pacjentów zajmuje się 2 lekarzy specjalistów, 11 pielęgniarek i 1 opiekunka dziecięca.

 

Oddział znajduje się na I piętrze.

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój