Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Oddział Kliniczny Reumatologii

II PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:  

 lek. med. Małgorzata Falenta-Hitnarowicz

 specjalista reumatolog,

 specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Oddziału:  

 lek. med. Monika Kondziela-Paciepnik

 specjalista reumatolog,

 specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:  

 mgr Katarzyna Koc

Liczba łóżek:  

 20

Kontakt na Oddział:  

 Dyżurka Pielęgniarska       77 40 32 835

 Dyżurka Lekarska              77 42 74 704

 Lekarz Kierujący                77 40 32 833

 Oddziałem

 Pacjenci                             77 40 32 836

 

 Informacje ogólne:

 

   Oddział Reumatologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób reumatycznych oraz prowadzeniem specjalizacji z zakresu reumatologii.

Zakres udzielanych świadczeń:

Diagnozujemy i leczymy kompleksowo według najnowszych standardów przewlekłe choroby reumatoidalne, także w ramach  programów terapeutycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Leczeniem pacjentów zajmuje się 5 lekarzy i 9 pielęgniarek.

Oddział posiada akredytacje do odbywania staży specjalistycznych oraz prowadzenia specjalizacji z reumatologii.

 

Oddział znajduje się na II piętrze.

 

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój