Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Oddział Chorób Płuc

III PIĘTRO

Ustalenie terminu przyjęcia pacjentów na Oddział Chorób Płuc oraz rejestracja na badania bezdechu śródsennego (polisomnografia) odbywa się  pod numerem telefonu: 77/40 32 862.

Lekarz Kierujący Oddziałem:  

 

 lek. med. Małgorzata Zajder-Minecka

 specjalista chorób płuc,

 specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Oddziału:  

  lek. med. Przemysław Dąbrowski

 specjalista chorób płuc,

 specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:  

 Anna Maciążek

Liczba łóżek:  

 40

Kontakt na Oddział:  

 Dyżurka Pielęgniarska      77 40 32 841

  (chorób płuc)

 Dyżurka Pielęgniarska      77 40 32 831

  (gruźlica)

 Lekarz Kierujący               77 40 32 838

 Oddziałem

 Pielęgniarka Oddziałowa   77 40 32 839

 Pacjenci                            77 40 32 842

 (choroby płuc)

 Pacjenci                            77 40 32 832

 (gruźlica)

 

 Informacje ogólne:

 

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

  1. leczenie nowotworów płuc (chemioterapia),
  2. leczenie chorób układu oddechowego ( m. In. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby oskrzelowo-płucnej, zatorowości płucnej, sarkoidozy płuc),
  3. diagnostyka w zakresie: bronchofiberoskopii, nakłuć opłucnej, biopsji transtorakalnych, bronchoaspiracji drzewa oskrzelowego, płukania oskrzelikowi-pęcherzykowe (BAL), badań spirometrycznych,
  4. usuwanie ciał obcych z drzewa oskrzelowego,
  5. kompleksowa diagnostyka i leczenie gruźlicy płuc,
  6. kwalifikacje pacjentów do domowego leczenia tlenem,
  7. kinezyterapia oddechowa,
  8. świadczenie usług diagnostycznych i konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności i na rzecz innych oddziałów szpitala.
    Pacjenci z wykrytą gruźlicą, potwierdzoną bakteriologicznie, są izolowani w części zamkniętej oddziału, zabezpieczonej śluzą. Kontakt chorych z rodziną odbywa się przez wideo-telefon.

Leczeniem pacjentów zajmuje się 5 lekarzy specjalistów i 23 pielęgniarki.

Na oddziale znajduje się również: inhalatornia, pracownia badań czynnościowych, gabinety zabiegowe, pomieszczenie przystosowane do wykonywania polisomnografii oraz pokój dziennego pobytu dla pacjentów i odwiedzających.

 

W Oddziale wykonywane są  badania polisomnograficzne (diagnostyka bezdechów śródsennych)  Wykonanie badania polisomnograficznego wiąże się z koniecznością krótkotrwałej hospitalizacji na Oddziale Chorób Płuc.

W celu wykonania badania wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (POZ) do Oddziału Chorób Płuc. Bardzo krótki czas oczekiwania na przeprowadzenie badania.

Krok pierwszy:
Rejestracja: pod nr telefonu: 77/40 32 862,  codziennie w godz. od 8:00 - 14:00.

Krok drugi:
Po zarejestrowaniu, czyli wpisaniu pacjenta do kolejki oczekujących, pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przyjęcia na Oddział z miesięcznym wyprzedzeniem.

Krok trzeci:
W wyznaczonym dniu przyjęcia na Oddział, pacjent zgłasza się ze skierowaniem na Izbę Przyjęć.

Uwaga:
Na dzień przed wyznaczonym terminem przyjęcia prosi się pacjenta o potwierdzenie terminu badania. W razie nie potwierdzenia terminu, wykonanie badania może być niemożliwe.

Badanie polisomnograficzne wykonuje się w nocy podczas snu. Pacjent przychodzi do szpitala po południu, zostaje na noc, następnego dnia rano zostaje wypisany do domu. Wyniki badania, właściwie opisane, są dostępne po kilku dniach. Na ich podstawie lekarz określa i proponuje pacjentowi odpowiednią terapię.

 

Oddział znajduje się na III piętrze.

 

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój