Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Zapraszamy pacjentów na rehabilitację w ramach: Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, fizjoterapii ambulatoryjnej, Poradni Rehabilitacyjnej w Szpitalu w Kup i  w Szpitalu w Pokoju.  

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój