Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

OPOLSKIE PRZECIW „COVID-19”

 

 

 

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Kup 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich -  Opolskie przeciw „COVID – 19”

 

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0028/20

 
Poddziałane:  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych.

Całkowita wartość projektu: 2 757 278,18 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 605 627,88 zł.

Wkład własny: 151 650,30 zł.

 

Projekt w trakcie realizacji.

Dzięki wsparciu zakupiono już:

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chróścicach
ul. Korfantego 1A, 46-080 Chróścice