Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup
(dawniej: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali
 Pulmonologiczno-Reumatologicznych z/s w Kup)
uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami:
Szpitala w Kup w latach 1995-1998, Szpitala w Pokoju w 1998r.,
 Sanatorium Rehabilitacyjnego  w Jarnołtówku w 1996r.,
 Sanatorium Rehabilitacyjnego w Suchym Borze w 1996r.
 
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 10.07.2020r.  po uprzednim złożeniu wniosku.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój