Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

ZAMAGANIA SZPITALA Z KOMARAMI

SCM podjęło walkę z komarami poprzez opryski zwłaszcza na terenie Szpitala w Pokoju, w którym pacjenci przebywają przez okres 3 tygodni. Do akcji odkomarzania zarówno w Szpitalu  w Kup jaki i Pokoju wykorzystywane są preparaty nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Odkomarzanie odbywa się w porze wieczornej. Akcja będzie powtarzana sukcesywnie, ze względu na okresową skuteczność preparatu i brak oczekiwanych rezultatów.
Jeśli to możliwe, prosimy pacjentów o nie przebywanie poza pomieszczeniami, w porach największej aktywności komarów (poranki i wieczór).

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój