Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

WSTRZYMANIE PRZYJĘĆ PACJENTÓW NA ODZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

W związku z potwierdzeniem u personelu medycznego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, decyzją Prezesa Zarządu SCM wstrzymuje się przyjęcia pacjentów do wyżej wymienionego Oddziału od 19 października 2020r. do 25 października 2020r

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój