Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19

 

 

 

 

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Kup 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.
„Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19”

 

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0034/20


Poddziałanie:  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,
w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  w Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o. o. z/s w Kup poprzez wykonanie inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażanych oraz zakup środków ochrony osobistej.

 

Całkowita wartość projektu: 376 719,58 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 356 000 zł

Wkład własny: 20 719,58 zł

 

Projekt w trakcie realizacji.

Dzięki wsparciu zrealizowano:

Zabezpieczenie odpadów medycznych poprzez postawienie komór chłodniczych.

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój