Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Oddział Chorób Wewnętrznych

II PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:  

 dr. n. med. Mariusz Szczerbowski

 specjalista chorób wewnętrznych,

 specjalista kardiolog 

Z-ca Kierownika Oddziału:  

 lek. med. Paweł Wartenberg

 specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:  

 Bożena Ulińska

Liczba łóżek:  

 32

Kontakt na Oddział:  

 Dyżurka Pielęgniarska   77 40 32 847

 Dyżurka Lekarska            77 40 32 846

 Lekarz Kierujący              77 40 32 845

 Oddziałem

 Pacjenci                           77 40 32 848

 

 Informacje ogólne:

  

Do zadań oddziału należy w szczególności:

  1. Specjalistyczna diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia,
  2. Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca: elektrokardiologiczna ( m. in. próba wysiłkowa), echo kardiologiczna,
  3. Kwalifikacja pacjentów do stałej elektroterapii (rozruszniki serca),
  4. Specjalistyczna diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu pokarmowego oraz chorób metabolicznych, w tym m. in. nieswoistych zapaleń jelit, kompleksowa diagnostyka schorzeń wątroby,
  5. Kwalifikacja do badań i zabiegów endoskopowych,
  6. Diagnostyka i leczenie krwawień z przewodu pokarmowego,
  7. Świadczenie usług diagnostycznych i konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności
    i na rzecz innych oddziałów szpitala.

 

Oddział jako jedyny w województwie opolskim wykonuje pH metrię przełyku.

Z oddziałem współpracuje poradnia przyszpitalna, która stanowi zaplecze ambulatoryjne, umożliwiające dalsze leczenie i diagnostykę pacjentów po hospitalizacji.

W oddziale 34- łóżkowym wydzielona jest  4- osobowa Sala Wzmożonego Nadzoru. 

Leczeniem pacjentów zajmuje się 3 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych. Zespół pielęgniarski składa się z 14

pielęgniarek.

Oddział posiada akredytację wymaganą do prowadzenia staży specjalistycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 

Oddział znajduje się na II piętrze.

 

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój