Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Informacja dla pacjentów

W związku z nie zakwalifikowaniem się do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Zdrowotnego Poradni Reumatologicznej w Pokoju, informujemy, że z dniem 1 października 2017r. zaprzestała działalność Poradnia Reumatologiczna w Szpitalu w Pokoju.

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o. o z/s w Kup udziela nadal świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu reumatologii w poradni przyszpitalnej w Kup, przy ulicy Karola Miarki 11.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój