Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Międzynarodowy Dzień Lekarza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza
pragnę przekazać wszystkim Lekarzom zatrudnionym
w Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o.o. z/s w Kup,
 najserdeczniejsze podziękowania
za Waszą codzienną pracę, którą wykonujecie w oddziałach, poradniach i pracowniach szpitalnych niosąc pomoc, która niejednokrotnie wykracza daleko poza ramy udzielenia pomocy medycznej.

Życzę, aby Wasze życie zawodowe obfitowało w sukcesy, było pełne pozytywnych zaskoczeń oraz wzruszeń, a jego wymagający tryb nie był obciążeniem ponad siły, ani dla Was, ani dla Waszych najbliższych.

                                                                                                 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Marek Drobik

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój