Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Badania polisomnograficzne

Przypominamy o możliwości  wykonania   badania polisomnograficznego (diagnostyka bezdechów śródsennych) w Stobrawskim Centrum Medycznym. Badanie w kierunku zaburzeń oddychania w czasie snu wiąże się z koniecznością krótkotrwałej hospitalizacji na Oddziale Chorób Płuc.

W celu wykonania badania wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (POZ) do Oddziału Chorób Płuc. Bardzo krótki czas oczekiwania na przeprowadzenie badania.

Krok pierwszy:
Rejestracja: pod nr telefonu: 77/40 32 862,  codziennie w godz. od 8:00 - 14:00.

Krok drugi:
Po zarejestrowaniu, czyli wpisaniu pacjenta do kolejki oczekujących, pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie przyjęcia na Oddział z miesięcznym wyprzedzeniem.

Krok trzeci:
W wyznaczonym dniu przyjęcia na Oddział, pacjent zgłasza się ze skierowaniem na Izbę Przyjęć.

Uwaga:
Na dzień przed wyznaczonym terminem przyjęcia prosi się pacjenta o potwierdzenie terminu badania.

W razie nie potwierdzenia terminu, wykonanie badania może być niemożliwe.

Badanie polisomnograficzne wykonuje się w nocy podczas snu. Pacjent przychodzi do szpitala po południu, zostaje na noc, następnego dnia rano zostaje wypisany do domu. Wyniki badania, właściwie opisane, są dostępne po kilku dniach. Na ich podstawie lekarz określa i proponuje pacjentowi odpowiednią terapię.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój