Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

WAŻNE KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW !!!

  1. Decyzją Prezesa Zarządu SCM wstrzymuje się planowe przyjęcia do Szpitala w Kup i Szpitala w Pokoju do odwołania.
  2. Przyjęcia pacjentów w kierunku diagnostyki bezdechów śródsennych odbywają się planowo (tel. 77/40 32 862).
  3. Informacje w sprawie terminów przyjęć planowych uzyskać można telefonicznie:

Oddział Reumatologiczny: tel. 77/40 32 835

Oddział Geriatryczny: tel. 77/42 74 702

Oddział  Chorób Płuc, Oddział Chorób Płuc dla Dzieci, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Rehabilitacyjny: tel. 77/40 32 862

  1. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów i decyzją Prezesa Zarządu SCM w Kup zarządza się od 16.03. do 27.03. 2020r. wstrzymanie przyjęć pacjentów na rehabilitację w ramach: Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, fizjoterapii ambulatoryjnej, PoradniRehabilitacyjnej w Szpitalu w Kup i  w Szpitalu w Pokoju.

 

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój