Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SZPITALA W POKOJU

Szanowni Pacjenci, pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej podjęliśmy decyzję o prowadzeniu leczenia rehabilitacyjnego w formie rehabilitacji stacjonarnej, co oznacza, że przyjęcie do Oddziału Rehabilitacyjnego w Pokoju nie będą wstrzymane.

W  trosce o Państwa bezpieczeństwo w dobie pandemii musimy jednak wprowadzić kilka szczególnych zasad:

1. Pacjenci z gorączką, kaszlem, zaburzeniami węchu i smaku, nowymi dolegliwościami bólowymi ze  strony mięśni nie będą przyjmowani do Oddziału Rehabilitacyjnego.

2. W przypadku występowania w/w dolegliwości prosimy o powiadomienie telefonicznie (tel. 77/40 32 862) lub na adres e-mail: pacjent@szpital-kup.eu celem ustalenia nowego terminu przyjęcia.

3. W dniu planowanego przyjęcia w godzinach porannych będzie u Państwa przeprowadzone badanie w kierunku obecności koronawirusa na podstawie testu antygenowego. Wynik tego badania będzie warunkował przyjęcie do Oddziału Rehabilitacyjnego lub odmowę przyjęcia. Badanie jest niebolesne i polega na pobraniu wymazu z nosogardzieli. Wynik badania jest dostępny po 15-30 minutach.

4. Prosimy o wyrozumiałość, w okresie pandemii nie jest możliwe wykonywanie wszystkich zabiegów z zakresu fizjoterapii np. masaży.

5. W czasie hospitalizacji obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, dezynfekcja, maseczki, dystans społeczny, zakaz swobodnego przemieszczania się po miejscowości.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój