Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

Szanowni Państwo,

  • Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr 165/2020 z 02 listopada 2020 r. Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup został przekształcony w 70-łóżkowy Szpital przeznaczony do leczenia chorych zakażonych wirusem Covid 19.
  • Działalność Izby Przyjęć oraz pozostałych Oddziałów szpitalnych została zawieszona z na czas nieokreślony.
  • Bez zmian funkcjonuje wyłącznie część Oddziału Chorób Płuc, przeznaczona do leczenia chorych na gruźlicę.
  • Pracownie diagnostyczne działają wyłącznie na potrzeby pacjentów leczonych szpitalnie.
  • Pracownia RTG działa w trybie ambulatoryjnym w ograniczonym zakresie – wyłącznie badania klatki piersiowej w trybie cito.
  • Zakład Rehabilitacji i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej działają bez zmian.
  • Poradnie specjalistyczne funkcjonują bez zmian.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój