Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szanowni Państwo,

 • Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr 16/2021 z 16 marca 2021 r.
  Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup z dniem 22 marca br. do odwołania został przekształcony w 70-łóżkowy Szpital przeznaczony do leczenia chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2
 • Działalność Izby Przyjęć oraz pozostałych Oddziałów szpitalnych została zawieszona
  na czas nieokreślony.
 • Bez zmian funkcjonuje wyłącznie część Oddziału Chorób Płuc, przeznaczona do leczenia chorych na gruźlicę.
 • Pracownie diagnostyczne działają wyłącznie na potrzeby pacjentów leczonych szpitalnie.
 • Pracownia RTG działa w trybie ambulatoryjnym w ograniczonym zakresie – wykonywane są wyłącznie badania klatki piersiowej w trybie „cito”.
 • Zakład Rehabilitacji i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej działają bez zmian.
 • Poradnie specjalistyczne funkcjonują bez zmian.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój