Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup
(dawniej: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z/s w Kup)
        uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami:

Szpitala w Kup w latach 1997-1999,

Szpitala w Pokoju w 1999r.,

Sanatorium Rehabilitacyjnego w Jarnołtówku w 1997-1998r.

Sanatorium Rehabilitacyjnego w Suchym Borze w 1997-1998r.

 Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 30.09.2021r.  po uprzednim złożeniu wniosku.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój