Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

REHABILITACJA PACJENTÓW Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przypominamy, że w Szpitalach w Kup i w Pokoju prowadzona jest rehabilitacja ambulatoryjna dla osób posiadających orzeczenie lekarskie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia te są nielimitowane i realizowane poza listą oczekujących. Maksymalny termin oczekiwania to 7 dni od dnia dostarczenia skierowania.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chróścicach
ul. Korfantego 1A, 46-080 Chróścice