Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

REHABILITACJA PACJENTÓW Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przypominamy, że w Szpitalach w Kup i w Pokoju prowadzona jest rehabilitacja ambulatoryjna dla osób posiadających orzeczenie lekarskie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia te są nielimitowane i realizowane poza listą oczekujących. Oznacza to, że jeśli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie jest możliwe, to zostanie zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój