Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Rehabilitacja pocovidowa

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Kup 

realizuje w partnerstwie z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie projekt

pn.” Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację

pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. w zakresie zadania „Wydatki związane

z przeciwdziałaniem koronawirusowi w SCM sp. z o. o z siedzibą w Kup”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu: RPOP.10.01.01-16-0012/19

Celem projektu jest kompleksowe zdiagnozowanie problemów zdrowotnych pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w celu określenia dalszej terapii zdrowotnej.
Realizacja projektu polegać będzie na stworzeniu zaplecza technicznego dla prowadzenia diagnostyki pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

W ramach środków zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię TK,
  2. Dostawa systemu do badań wysiłkowych składającego się z bieżni i oprogramowania,
  3. Dostawa zestawu do badań wysiłkowych składającego się z oprogramowania wraz z centralą monitorującą, trzech bezprzewodowych modułów EKG, dwóch cykloergometrów oraz bieżni,
  4. Dostawa trzech kabin dekontaminacyjnych,
  5. Dostawa dziesięciu pulsoksymetrów dla dorosłych z pamięcią mierzonych parametrów ze śledzeniem trendów.

Całkowita wartość projektu: 2 240 520,00 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 882 036,80 zł.

Wkład własny: 358 483,20 zł. Wkład własny został zapewniony w ramach dotacji udzielonej przez Zarząd Województwa Opolskiego.

 

Projekt w trakcie realizacji.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój