Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W „ODDZIAŁACH COVIDOWYCH”

Z uwagi na specjalną organizację pracy przy pacjentach przebywających w „oddziałach covidowych” udzielanie informacji o stanie ich zdrowia odbywać się może dopiero po godzinie 12.00,
dzwoniąc na:       

- Oddział Chorób Wewnętrznych, tel. 77/ 40 32 846
- Oddział Chorób Płuc, tel. 77/40 32 837 (838) lub 42 74 706
- Oddział Geriatryczny, tel. 77/ 40 32 843 lub 42 74 725
- Izbę Przyjęć, tel. 77/46 95 455 lub 46 95 740

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój