Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

ZASTRZYK DLA POLSKIEJ GERIATRII- SZPITAL W KUP Z DOFINANSOWANIEM

W ramach programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup otrzymało darowiznę finansową w kwocie prawie 200 tys. zł na zakup sprzętu medycznego do Oddziału Klinicznego Geriatrii.

Ze środków przekazanych przez Fundację zakupiono m.in. specjalny stół kardiologiczny do diagnozy omdleń oraz sprzęt do ćwiczeń – szyny do treningu stawów biodrowych, kolanowych i barkowych, które służyć będą poprawie funkcjonowania pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi. Oddział zyskał nowoczesne urządzenie - platformę posturograficzną do precyzyjnej oceny zaburzeń równowagi ciała oraz treningu równowagi, by ograniczać ryzyka upadków seniorów. Na geriatrii pojawiły się też cztery nowe holtery EKG pozwalające mierzyć pracę serca seniorów przez 24h, a także materace przeciwodleżynowe.

Fundacja Biedronki od 2020 r. działa na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności
i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Razem z innymi organizacjami pomocowymi realizuje programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Reaguje również na sytuacje kryzysowe, prowadząc pomoc m.in. w czasie pandemii i na rzecz Ukrainy.

W ramach akcji „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” pomoc przekazano w sumie na rzecz pięciu szpitali. Oprócz Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup, dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego otrzymały placówki w Katowicach, Białymstoku, Łodzi i Warszawie.

 Przekazanie czeku: od lewej: Kier. oddziału -Katarzyna Bojkowska-Otrębska, Justyna Rysiak- członek Zarządu Fundacji Biedronka, Marek Drobik-Prezes SCM

 

od lewej: Kier. oddziału-Katarzyna Bojkowska-Otrębska, Pielęgniarka oddziałowa- Małgorzata Pożoga

 

Stół kardiologiczny do diagnozy omdleń

 

sprzęt do ćwiczeń-szyny do treningu stawów biodrowych, kolanowych

 

platforma-posturograficzna

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój