Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup

uprzejmie informuje, że

brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna

osób, które były pacjentami:

Szpitala w Kup w latach 1999-2002, Szpitala w Pokoju w 2000-2002r.

Poradni Chorób Płuc dla Dorosłych 1993-1999r.

Poradni Chorób Płuc dla Dzieci 1995-1999r.

Sanatorium Rehabilitacyjnego  w Jarnołtówku w 1999-2000r.

Sanatorium Rehabilitacyjnego w Suchym Borze w 1999-2000r.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

mogą ubiegać się o jej odbiór do 30.10.2023r.  po uprzednim złożeniu wniosku.
Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do zniszczenia.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój