Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Szpital w stobrawskich lasach wytycza przyszłość

W Stobrawskim Centrum Medycznym (SCM) zachodzą ciągłe zmiany, szpital inwestuje w sprzęt, obiekty i ludzi. Dzięki temu rośnie jego renoma, także poza województwem, bo coraz częściej leczą się w nim pacjenci spoza regionu – na oddziałach reumatologicznym, pulmonologicznym, internistycznym i geriatrycznym – a także korzystają z rehabilitacji leczniczej. Dodatkowym atutem kompleksu szpitalnego w Kup i Pokoju jest unikatowe położenie – pośród stobrawskich lasów. Czytaj więcej

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój