Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW OŚRODKA ZDROWIA W CHRÓŚCICACH

Zarząd Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup z przykrością informuje, że z dniem 01.03.2022r.  zostaje zamknięty Ośrodek Zdrowia w Chróścicach.

Deklaracje pacjentów objętych opieką POZ w Chróścicach zostaną przekazane do POZ MegaMed Brzezie koło elektrowni (Opole, ul. Elektrowniana 24).  

Pacjenci, którzy nie chcą należeć do POZ MegaMed mogą wybrać inny POZ, poprzez złożenie deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój