Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW OŚRODKA ZDROWIA W CHRÓŚCICACH - odbiór dokumentacji medycznej

Pacjenci zainteresowani leczeniem w POZ MegaMed Brzezie koło elektrowni lub w innych wybranych przez siebie placówkach POZ, mogą zgłaszać się do SCM w Kup po kserokopię swojej dokumentacji medycznej, po uprzednim złożeniu wniosku.

Wniosek do pobrania.

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój