Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

WZNOWIENIE PRZYJĘĆ DO SZPITALA W KUP

W związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Opolskiego odwołującą obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wobec pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, wznawia się
z dniem 10.03.br. przyjęcia do Szpitala w Kup w oddziałach: chorób wewnętrznych, chorób płuc dla dorosłych, chorób płuc dla dzieci, reumatologicznym, a od 14.03.br. w oddziale geriatrycznym.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój