Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY W SCM

W dniu 14.06.2023r. Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup gościło delegację
z Ukrainy, która przyjechała na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Uczestnikami delegacji była kadra naukowa Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy Oddziału Rehabilitacyjnego w Pokoju oraz Zakładów Rehabilitacji Leczniczej w Kup i Pokoju.
Kolejnym krokiem byłoby podpisanie umowy o współpracy dotyczącej wymiany doświadczeń, wymiany lekarzy, odbywania staży przez studentów, organizowania spotkań on-line, szkolenia personelu, w zakresie rehabilitacji leczni
czej.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój