Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Informacja dotycząca odwiedzin

SZANOWNI PAŃSTWO
Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowych wprowadza się zakaz odwiedzin w Szpitalu w Kup i Pokoju do odwołania.

Dopuszcza się odwiedziny w przypadku ciężkiego stanu zdrowia pacjenta za zgodą lekarza
z zachowaniem reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk).

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój