Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Leczenie spastyczności poudarowej

Program lekowy (refundacja NFZ):
Leczenie spastycznosci poudarowej kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

Kto może skorzystać z programu:

Pacjenci po przebytym udarze mózgu udokumentowanym rozpoznaniem z towarzyszącą spastycznością kończyny górnej lub/i dolnej, bez względu na czas od udaru.

 

Etap pierwszy

Na tym etapie wymagane jest posiadanie skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej z właściwym numerem ICD–10 czyli I61, I63, I69 z dodatkową informacją: kwalifikacja do programu lekowego leczenia spastyczności poudarowej, które może wypisać lekarz Poradni Specjalistycznej lub POZ

 

CELEM USTALENIA TERMINU WIZYTY KWALIFIKACYJNEJ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W PONIEDZIAŁKI i CZWARTKI W GODZ. 8.00-10.00:

Oddział Kliniczny Rehabilitacji w Pokoju
Dyżurka lekarska tel. 77 406 54 54 (lek. Anna Łabuda lub lek. Edyta Wojciechowska) lub Rejestracja Poradni Rehabilitacyjnej tel. 77 406 54 50

 

Etap drugi

Wizyta kwalifikacyjna w ustalonym telefonicznie terminie w Poradni Rehabilitacyjnej
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
Podczas pierwszej wizyty wymagane jest dostarczenie:
- dokumentacji medycznej stwierdzającej przebyty udar
- w przypadku pacjentów przyjmujących leki antykoagulacyjne–acenokumarol lub warfarynę, wymagane jest dostarczenie ostatniego wyniku badania INR.

Na podstawie wywiadu lekarskiego oraz badania fizykalnego lekarz ostatecznie decyduje o włączeniu pacjenta do programu

 

Etap Trzeci

Pierwsze podanie leku pod kontrolą USG do wybranych mięśni oraz ustalenie terminu wizyty kontrolnej.

Celem wizyty kontrolnej jest monitorowanie skuteczności i celowości kontynuacji terapii toksyną botulinową .


Więcej informacji:
Życie po udarze | Portal dla pacjentów po udarze mózgu i ich opiekunów (zyciepoudarze.pl)

 

-> LINK <- do spotu informacyjnego dla pacjentów

Artykuły powiązane

    • Co to jest spastyczność poudarowa?
      Co to jest spastyczność poudarowa? Spastyczność poudarowa to
      Dowiedz się więcej >

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój