Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Administracja

Zarząd

mgr Sonia Cebulla - Prokurent

tel. 77/40 32 854; kom. 508 157 973

soniacebulla@szpital-kup.eu

 

Dyrektor ds. Lecznictwa

dr n. med. Andrzej Bunio – Dyrektor ds. Lecznictwa

tel. 77/42 74 783; kom. 506 000 014

bunio@szpital-kup.eu

 

Dział Finansowo-Księgowy

mgr Sonia Cebulla – Główna księgowa

tel. 77/40 32 854; kom. 508 157 973

soniacebulla@szpital-kup.eu

 

mgr Bernardyna Polanowska – Z-ca głównego księgowego

tel. 77/40 32 855; kom. 691 100 935

bpolanowska@szpital-kup.eu

 

mgr Katarzyna Grzegorek – Księgowa

tel. 77/40 32 855

katarzynagrzegorek@szpital.kup.eu

 

Dział Personalo-Płacowy

Sylwia Skutecka – Kierownik

tel. 77/40 32 851, kom. 691 100 936

kadry@szpital-kup.eu

 

mgr Alina Mikulla- St. inspektor ds. kadr

tel. 77/40 32 859

 

Krystyna Byczkowska – Inspektor ds. płac

tel. 77/40 32 856

 

Leokadia Wróbel – Inspektor ds. płac

tel. 77/40 32 856

 

Dział Organizacyjno-Prawny

mgr inż. Ewa Witkowska – Kierownik

tel. 77/42 74 727, kom. 509 740 728

dop@szpital-kup.eu

 

mgr Beata Duda - Starszy referent ds. administracyjnych

sekretariat@szpital-kup.eu

77/42 74 783

(508-158-045)

 

inż. Szymon Bajgier – Starszy referent ds. organizacyjno-informatycznych

szymonbajgier@szpital-kup.eu

77/40 32 858

(691-110-993)

 

Dział Techniczny

tel. 77/40 32 863, kom. 501-103-930

 

Przełożona Pielęgniarek 

mgr Teresa Lisek

 

tel. 77/40 32 864, kom. 508 158 151

przelozona@szpital-kup.eu

 

Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki

mgr inż. Alina Filla – Kierownik Działu

tel. 77/40 32 861, kom. 691 100 934

statystyka@szpital-kup.eu

 

mgr Ronald Mainka – St. statystyk medyczny

tel. 77/42 74 780

rmainka@szpital-kup.eu

 

Ilona Sikora – St. statystyk medyczny

tel. 77/40 32 862

 

Katarzyna Bielas - St. statystyk medyczny

tel. 77/40 32 862

 

Edyta Pilarz - St. statystyk medyczny

tel. 77/40 65 458

 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Ewa Jonienc – Kierownik

77/40 32 860

(501-103-989)

 

Ilona Wieczorek – Referent ds. zakupów

77/40 32 860

Fax

77/42 74 784

 

Dział Higieny i Epidemiologii

dr Beata Denisiewicz - Kierownik Działu / Pielęgniarka Epidemiologiczna   

77/40 32 865

(501-103-991)

 

Małgorzata Bednarz – St. dietetyczka

77/40 32 866

 

Sekcja Dokumentacji Medycznej i Archiwum Medyczne


Gizela Goldner – St. sekretarka medyczna

77/42 74 708

 

Maria Koschny – St. sekretarka medyczna

77/42 74 708

 

Regina Halama- St. Sekretarka medyczna

77/42 74 780

 

Justyna Rembau – St. sekretarka medyczna

77/42 74 708

 

Ilona Młynek – St. sekretarka medyczna

77/40 65 458

 

Krystyna Sowa – St. sekretarka medyczna

77/40 65 457

 

Elżbieta Krawiec - Archiwistka

77/42 74 711

 

Apteka

mgr farm. Andrzej Prygiel – Kierownik Apteki

77/40 32 834

 

Ewa Filip – St. technik farmacji

77/40 32 840

 

Agnieszka Sieczka – Technik farmaceutyczny

77/40 32 869

 

Renata Wieczorek – Księgowy w aptece szpitalnej

77/40 32 869

 

Apteka - fax

77/42 74 785

 

Samodzielne Stanowiska

mgr inż. Ewa Witkowska - Specjalista ds. obronnych

77/42 74 727

 

inż. Rafał Kruszelnicki – Specjalista ds. BHP i P-POŻ.

77/42 74 859

 

inż. Szymon Bajgier – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

77/40 32 858 (662 100 939 )

 

mgr inż. Michał Dańkowski –Informatyk/Administrator Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego

77/40 32 858 ( 501 103 910 )

 

mgr inż. Ewa Witkowska  – Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych

77/42 74 727

 

mgr Beata Denisiewicz – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

77/40 32 865

 

Bożena Ulińska – Pełnomocnik Zarząd ds. Akredytacji

77/40 32 847

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
Podstawowa Opieka Zdrowotna w Chróścicach
ul. Korfantego 1A, 46-080 Chróścice