Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Oddział Kliniczny Geriatrii

I PIĘTRO

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:  

 lek. med. Katarzyna Bojkowska-Otrębska

 specjalista neurolog

 specjalista geriatra

Z-ca Kierownika Oddziału:

 

Pielęgniarka Oddziałowa:    mgr Małgorzata Pożoga
Ilość łóżek:    20
Kontakt na Oddział:  

 Dyżurka Pielęgniarska      77 42 74 702

 Dyżurka Lekarska             77 42 74 701

 Lekarz Kierujący               77 42 74 700

 Oddziałem

 Pacjenci                            77 42 74 703

 

 Informacje ogólne:

   Oddział nastawiony jest na diagnostykę i leczenie otępień, zaburzeń chodu 
i równowagi, zespołów bólowych układu kostno-stawowego oraz wielu różnych schorzeń towarzyszących pacjentom w wieku podeszłym.

Zakres udzielanych świadczeń:

W profilaktyce zespołów neurodegeneracyjnych OUN wykonujemy u wszystkich pacjentów  oznaczenie poziomu witaminy B12. Do oceny stanu umysłowego używamy skal: MMSE, MOCA, GDS, testu fluencji słownej. Ocenę wydolności czynnościowej przeprowadzamy w skalach ADL, IADL, Bartela Szczególnymi instrumentami całościowej oceny geriatrycznej są skale służące do oceny ryzyka upadków -Tinetti, ryzyka rozwoju odleżyn, oraz stanu odżywienia.

Leczeniem pacjentów zajmuje się 2 lekarzy specjalistów, 12 pielęgniarek, 3 fizjoterapeutów, 1 masażysta, 1 opiekun medyczny, 1 psycholog.

 

Oddział znajduje się na I piętrze.

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój