Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Składanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być składane do:

 1. Prezesa Zarządu  SCM sp. z o. o.,  
 2. Dyrektora ds. Lecznictwa (w sprawach leczniczych) złożone w sekretariacie lub wysłane pocztą na adres: ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup.
 3. Pełnomocnika Zarządu ds. Praw Pacjenta:  Bożena Fałkowicz

godz. przyjmowania: 10.00 – 12.00

od poniedziałku do piątku

ul. Karola Miarki 14, tel.77/403-28-64,
  kom. 501-103-930; e-mail:  przelozona@szpital-kup.eu

W przypadku uznania przez Państwa, iż przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Prezesa Zarządu lub Dyrektora ds. Lecznictwa jest niewystarczające, mają Państwo prawo odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

 1. Opolska Izba Lekarska - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole,tel.77/4537572, fax. 77/ 454 67 09.
 2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek
  i Położnych
  w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel.77/ 441 51 98, 784 940 617.
 3. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących, tel. 77 40 20 182, infolinia 77 194-88, tel./faks 77 40 20 101 (sekretariat).
 4. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, tel.22/634-96-00, 222 500 115.
 5. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  01-171 Warszawa ul. Młynarska 46; bezpłatna infolinia  800 190 590 (pn. – pt. 8.00 – 20.00), e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
 6. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii-Oddział Opole,  
  ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole.
 7. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00 godziny pracy urzędu: 8.00–16.00 kancelaria@uodo.gov.pl  Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–14.00

W Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o.o. z/s w Kup działa Zespół ds. Etyki zajmujący się rozwiązywaniem  problemów natury etycznej związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
Przewodniczącym Zespołu jest psycholog Dariusz Zawora

tel. 77/42 74 722; 793 449 739

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój