Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

 • 20.06.2022
  Odwiedziny chorych
  W związku ze wzrostem liczby zachorowań na grypę i schorzeń grypopodobnych: Odwiedziny chorych w oddziałach
  Dowiedz się więcej >
 • 10.08.2020
  Informacja dla osób niesłyszących
  ZASADY KORZYSTANIA Z  POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO   W
  Dowiedz się więcej >
 • 23.02.2018
  Przyjęcie do poradni
  Wizyta w poradni przyszpitalnej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu i wymaga wcześniejszej rejestracji osobistej,
  Dowiedz się więcej >
 • 23.02.2018
  Składanie skarg i wniosków
  Dowiedz się więcej >
 • 23.02.2018
  Wypisy z oddziałów
  Dowiedz się więcej >
 • 23.02.2018
  Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta
  Dowiedz się więcej >
 • 23.02.2018
  Udostępnianie dokumentacji medycznej
  Szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi i opiekunom prawnym lub faktycznym.
  Dowiedz się więcej >
 • 06.02.2018
  Przyjęcie do szpitala
  REJESTRACJA PACJENTA NA ODDZIAŁ: Przy rejestracji na oddział pacjent powinien
  Dowiedz się więcej >
 • 06.02.2018
  Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta
  Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta  Bożena Fałkowicz Przyjmuje w sprawach skarg i
  Dowiedz się więcej >
 • 06.02.2018
  Obowiązki pacjenta
  Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego. W czasie wizyty
  Dowiedz się więcej >
 • 06.02.2018
  Prawa Pacjenta
  Pacjent ma prawo: do świadczeń zdrowotnych  udzielanych z należytą starannością, odpowiadających
  Dowiedz się więcej >

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój