Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Dane kontaktowe

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup 
ul. Karola Miarki 14 , 46-082 Kup 
tel. 77 403 28 50     fax. 77 403 28 53    

sekretariat@szpital-kup.eu

 NIP: 991-04-98-289  REGON:530938517   KRS : 0000514922

Nr rach. bankowego: 80 1130 1219 0026 3004 4520 0005

/SCM-KUP/SkrytkaESP

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 12 512 000 PLN (w pełni wpłaconego)

 

SZPITAL W KUP

ul. Karola Miarki 14 46-082 Kup

 Izba Przyjęć: tel. 77 469 57 40     77 469 57 41     77 469 54 55

kom. 508 158 150, fax. 77 427 47 10

  ​

Oddział

Lekarz kierujący Oddziałem

Dyżurka
lekarska

Dyżurka 
pielęgniarska

Telefon do 
pacjentów

Oddział

Chorób Wewnętrznych 

77 403 28 45

77 403 28 46

 77 403 28 47

77 403 28 48

Oddział

Kliniczny Geriatrii

77 427 47 01

77 427 47 01

77 427 47 02

77 427 47 03

Oddział

Chorób Płuc 

77 403 28 38

77 403 28 38

77 427 47 06

77 403 28 41

77 403 28 31

77 403 28 42

77 403 28 32

Oddział

Chorób Płuc dla Dzieci

77 403 28 43

77 427 47 25

77 403 28 44

77 427 47 23

 Oddział Kliniczny

Reumatologii

77 403 28 33

77 427 47 04

77 403 28 35

77 427 47 03

 Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki: tel. 77 403 28 61,

77 403 28 62 lub 77 55 03 900

 

Sekcja Dokumentacji Medycznej i Archiwum (Sekretariat Medyczny): 77 42 74 708 lub 77 42 74 780

 

PRACOWNIA RTG i TK tel. 77 403 28 67

LABORATORIUM tel. 77 403 28 68

 

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ W KUP

 Kierownik Rehabilitacji

 77 427 47 19 

 Pracownia fizjoterapii

 77 427 47 05 

 Gabinet fizjoterapii - Oddział Geriatryczny

 77 427 47 21 

 Psycholog - Oddział Geriatryczny

 77 427 47 22 

 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 77 427 47 17 

 

 REHABILITACJA POCOVIDOWA - CENTRUM DIAGNOZY I USPRAWNIANIA PACJENTA

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

   Rejestracja                                          

   77 42 74 784   

   77 42 74 785   

   77 42 74 786   

 

 

 SZPITAL W POKOJU
ul. Namysłowska 22,  46-034 Pokój

 

 Punkt Przyjęć Planowych: tel. 77 406 54 50  fax. 77 406 54 61

Sekretariat Medyczny: tel. 77 406 54 57  

 
Oddział

Lekarz kierujący

Oddziałem

Dyżurka

lekarska

Dyżurka

pielęgniarska

 Oddział Kliniczny 

Rehabilitacji

77 406 54 55    77 406 54 54  

  77 406 54 52  

  77 406 54 53  

 

 ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ W POKOJU:

Rejestracja: tel. 77 406 54 63

Kierownik Zakładu: tel. 77 406 54 63

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój