Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

RODO - dla kandydata do pracy

KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stobrawskie  Centrum Medyczne Sp z o.o., z siedzibą  w Kup, ul. Karola Miarki 14
  2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw, adres e-mail: iod@szpital-kup.eu
  3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie danych niewymaganych w procesie rekrutacji, które zostały podane w przesłanym CV oraz do celów przyszłych procesów rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do Administratora, nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.
  5. Dane niezbędne do aktualnego procesu rekrutacji będą przechowywane przez 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie do przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat.
  6. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji.

 

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój