Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Przyjęcie do poradni

Wizyta w poradni przyszpitalnej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu i wymaga wcześniejszej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej przez szpitalny portal informacyjny e-pacjent.

 

     Skierowanie nie jest wymagane przy rejestracji do:

 • ginekologa i położnika
 • stomatologa
 • dermatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • okulisty
 • psychiatry

     oraz dla osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego

 

     Skierowanie może być wystawione na jednorazową konsultację lub jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga – lekarz wystawia skierowanie z prośbą o otoczenie chorego stałą opieką specjalistyczną. Oznacza to, że na podstawie jednego skierowania pacjent zostaje pod opieką poradni aż do momentu wyleczenia.

Podczas przyjęcia do poradni pacjent winien okazać aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

 

     Dowodem ubezpieczenia jest:
• druk ZUS RMUA
• ostatni odcinek emerytury lub renty
• aktualna legitymacja ubezpieczeniowa
• legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna,
• ostatnia wpłata do ZUS (dla osób prowadzących działalność gospodarczą).

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój