Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Obecność studentów

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z prowadzeniem przez Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup działalności dydaktycznej w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych mogą być obecni studenci nauk medycznych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5  grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2023 r, poz. 1516)

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój